Với tôi, du lịch là một điều gì đó luôn mới mẻ và khá mơ hồ! Mới mẻ ở chỗ bản thân mình dù cũng gọi là đã đi du lịch nhiều, nhưng lại thấy mỗi nơi mỗi khác, và mỗi người lại có cảm nhận, đánh giá về những sản phẩm du lịch khác nhau.

Với tôi, du lịch là một điều gì đó luôn mới mẻ và khá mơ hồ!

Mới mẻ ở chỗ bản thân mình dù cũng gọi là đã đi du lịch nhiều, nhưng lại thấy mỗi nơi mỗi khác, và mỗi người lại có cảm nhận, đánh giá về những sản phẩm du lịch khác nhau.

Mơ hồ vì cứ mỗi ngày tôi lại tiếp nhận được những thông tin mới về du lịch. Hôm nay thì sản phẩm du lịch phải như thế này, ngày mai lại là phải thế khác... Cứ như vậy, Du lịch thay đổi hàng ngày, hàng giờ và trở thành một lĩnh vực rất khó tiếp nhận, nắm bắt...

Nhưng thực tế đã rất nhiều quốc gia, vùng, công ty, cá nhân thành công trong lĩnh vực này...

Còn tôi, tôi tin là Du lịch sẽ phát triển mạnh mẽ trên lãnh thổ Việt Nam Trong thời gian tới!

Vì ở đó có những con người như tôi, như chúng tôi; dù không có nhiều kiến thức về du lịch, nhưng chúng tôi yêu cảnh đẹp quê hương mình, văn hóa đất nước, dân tộc mình; Chúng tôi muốn được gìn giữ nó, giới thiệu nó với cộng đồng, với quốc tế...

Chỉ vậy thôi!0 comments: