Mùa Thu sang ở Ngọc Chiến bắt đầu từ màu của lúa vàng và bầu trời cao xanh vòi vọi! Bởi Ngọc Chiến mát mẻ quanh năm, nên ta chỉ cảm nhận thấy Thu sang khi đó! 


Những sóng lúa vàng có ở khắp nơi nơi...!


Màu vàng chảy tràn bên sườn đồi, khe núi; chảy ngập con suối, đường đi. Chảy rộn ràng trong tâm trí những người yêu Ngọc Chiến!

Trong cái màu vàng rộn ràng đó, thấp thoáng những mái nhà nương với chút khói lam chiều vấn vương trên mái gỗ!


Tiếng đập lúa bình bịch, tiếng trẻ nhỏ líu lo, tiếng chim đập cánh nhẹ nhẹ...

Không gian loãng ra như thể ta có thể bay lên trời cao được...

Ngọc Chiến vào Thu đẹp đến khó mà cảm nhận hết được!

                                                                                                                                            Tháng 9/2021

0 comments: