Thật lạ, Ngọc Chiến chỉ cách nơi tôi sinh sống và làm việc trừng 40 km!
Từ năm 1998, tôi đã đặt chân lên mảnh đất này! Một cộng đồng người khác biệt! Vừa gần gũi, vừa thận trọng, xa xôi!

Khách đến nhà là chồng đón cửa trước, vợ đi bắt gà để làm cơm cửa sau. Đã đến nhà thì khó mà ra về được nếu chưa rượu say, cơm no...


Thiên nhiên ưu ái cho Ngọc Chiến nhiều lắm, trừ con đường. Vì Ngọc Chiến ở trên cao, xa các trung tâm huyện lỵ, tỉnh lỵ..


Vậy mà rồi phải 18 năm sau tôi mới lại trở lại, dù tôi vẫn chỉ cách Ngọc Chiến trừng 40 km...

Nhưng khi trở lại rồi thì Ngọc chiến trở nên gắn bó! Tôi như nợ Ngọc Chiến một điều gì...


Hôm nay, tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm, tiếp tục thể hiện tình yêu của mình với Ngọc Chiến!
Vậy nhưng sao cứ xa Ngọc Chiến vài ngày là đã thấy nhớ...muốn về!

Mường La tháng 9/2021

0 comments: