Cảm xúc con người là thứ dễ thay đổi! Hôm nay có thể yêu quý cái này, mai lại ghét bỏ! Hôm nay muốn làm việc này, mai lại chán không muốn làm nữa!

        Cứ như vậy, lâu rồi thành quen, xa lâu thành thường..!         Hôm trước, nhận được tin một "ông em" bị bắt về tội làm trái quy định của pháp luật! Bàng hoàng đến cả một ngày! Giống như khi nghe tin thằng bạn rất giỏi giang nhưng lại chết trong nghèo khó!

        Xã hội bây giờ thay đổi thật. Mới hôm trước vẫn chén chú, chén anh, ngày này ngày nọ tìm nhau chúc tụng...

        Hôm sau vẫn tống đạt quyết định khởi tố. 


        Nghe đâu đây văng vẳng cái câu: "Anh làm thật nhưng không đúng theo quy định là vẫn thu hồi, vẫn xử lý, xuất toán, kỷ luật, truy tố..."!

        Một bộ phận người vô cảm ra đời, Vị thần công lý vẫn cầm cái cân... nhưng phần nhiều là sử dụng thanh kiếm...

        

        

0 comments: