Năm nào cũng có ngày 19/10..., một ngày trước ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gọi tắt là Ngày Phụ nữ Việt Nam..., vậy là mọi việc cứ rồi tung lên. Quả thực, sức mạnh mềm của thế giới thứ 2 này cũng không hề đơn giản. Họ không thật rõ ràng trong các nhu cầu nên mọi thứ càng phức tạp hơn...

Mà một năm có phải chỉ có 1 ngày này đâu. Riêng ngày của Phụ nữ cũng có tới 2 ngày kia mà (riêng Phụ nữ Việt Nam thôi nhé)! Ngoài ra còn sinh nhật này nọ, ngày của ngành, ngày của lĩnh vực, ngày nâng lương, ngày khen thưởng...vân vân và mây mây...

Đã cố gắng chiều chuộng hết nấc mà cũng vẫn chưa hài lòng...

Vậy rồi sang ngày 21/10... mọi chuyện hình như là chẳng có gì nữa cả... Phụ nữ đến là biết điều đấy! Của họ (hoặc cả không phải của họ) thì đòi cho bằng chết. Nhưng khi mệt mỏi rồi thì ...buông!

Và rồi hẹn nhau ngày 19/10 năm sau...!

0 comments: