Những đoàn du khách lên Nậm nghẹp; những đoàn du khách leo Tà Chì Nhù từ phía Ngọc Chiến - Mường La; Những cuộc điện thoại, những tin nhắn đặt phòng liên tục chuyển về! Những ngày đầu tháng 3 thật vui, thật giá trị!0 comments: